Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Gà Tươi Long Bình chúng tôi cam kết không thu thập thông tin của khách hàng nếu chưa được sự đồng ý, các đơn hàng quý khách đặt hàng sẽ được lưu trữ và không chia sẻ với bất kỳ đối tác nào khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Gà Tươi Long Bình sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đến khách hàng các sản phẩm mới (nếu khách hàng đăng ký ), thông báo đơn hàng đến với khách hàng đã mua tại longbinhfood. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Gà Tươi Long Bình lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra, không lưu trữ thông tin khác, nhạy cảm của khách hàng như thông tin thẻ ngân hàng, thông tin địa chỉ , số điện thoại tránh việc làm phiền tới khách hàng..v.v..

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Gà Tươi Long Bình lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng email đặt hàng, không yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh

Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu Gà Tươi Long Bình cung cấp hoặc xóa bỏ thông tin của chính mình nếu có nhu cầu, Gà Tươi Long Bình hoàn toàn không sử dụng hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng.