Chợ Truyền Thống

Cửa Hàng KDSP Gia Cầm Gà Hải Đăng

Phone: 0919.188.228 (Mr.Thịnh) - 0917.200.228 (Mr.Bồi)

Số 322, Liên Tỉnh 5 , Phường 6, Quận 8