Diễn Đàn Kinh Tế Trang Trại và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam

Diễn Đàn Kinh Tế Trang Trại và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam Lần 1.

 Mọi thông tin truyền thông vui lòng liên hệ:
Mr. Như Sinh
Tell: 0919.166.228
Wesite: https://longbinhfood.vn 
Mail: longbinhfood@gmail.com

Long Bình, 16,12,2016,