GÀ TƯƠI (Gà CN Pha Lóc)

Cánh Gà Tươi
0VNĐ

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LONG BÌNHNhà cung cấp sản phẩm thịt gia cầm làm sẳn Sạch - An toàn - Vệ sinhL..

Chân gà Long Bình
0VNĐ

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LONG BÌNHNhà cung cấp sản phẩm thịt gia cầm làm sẳn Sạch - An toàn - Vệ sinhL..

Đầu Gà Long Bình
new
0VNĐ

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LONG BÌNHNhà cung cấp sản phẩm thịt gia cầm làm sẳn Sạch - An toàn - Vệ sinhL..

Đùi tỏi Long Binh (Drumstick)
new
0VNĐ

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LONG BÌNHNhà cung cấp sản phẩm thịt gia cầm làm sẳn Sạch - An toàn - Vệ sinhL..

Gà Góc tư (Quater Leg)
new
0VNĐ

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LONG BÌNHNhà cung cấp sản phẩm thịt gia cầm làm sẳn Sạch - An toàn - Vệ sinhL..

Mông (Má đùi)
new
0VNĐ

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LONG BÌNHNhà cung cấp sản phẩm thịt gia cầm làm sẳn Sạch - An toàn - Vệ sinhL..

Ức Gà (nguyên xương da)
new
0VNĐ

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LONG BÌNHNhà cung cấp sản phẩm thịt gia cầm làm sẳn Sạch - An toàn - Vệ sinhL..

Ức Gà Fillet (có da)
new
0VNĐ

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LONG BÌNHNhà cung cấp sản phẩm thịt gia cầm làm sẳn Sạch - An toàn - Vệ sinhL..

Ức Gà Fillet (không da)
new
0VNĐ

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LONG BÌNHNhà cung cấp sản phẩm thịt gia cầm làm sẳn Sạch - An toàn - Vệ sinhL..

sản phẩm phụ
new
0VNĐ

Tim, gan, mề, da gà, mỡ gà, phao câuCÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LONG BÌNHNhà cung cấp sản phẩm thịt gia c..

Xương Gà tổng hợp
new
0VNĐ

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LONG BÌNHNhà cung cấp sản phẩm thịt gia cầm làm sẳn Sạch - An toàn - Vệ sinhL..