Hội nghị quảng bá thông tin gà tươi Long bình theo chuẩn VietGAP

Long Bình

12,05,2016

Hội nghị trưng bài quảng bá thông tin sản phẩm gà tươi Long bình theo chuẩn VietGAP kết nối sản phẩm nông nghiệp an toàn đến các trường học có bếp ăn bán trú.
Long Bình, 12,05,2016,