Nhà Máy Ấp Long Bình

Nhà Máy Ấp Long Bình

Địa Ch: Xã phước tân, phước bửu, huyện xuyên mộc, tỉnh BRVT.