Trại Gà Giống Long Bình

Trại Gà Giống Long Bình

Địa Ch: Xã phước tân, phước bửu, huyện xuyên mộc, tỉnh BRVT.