Trang Trại Nuôi Gà Thịt Long Bình

 1. Trang trại chăn nuôi gà Nguyễn Thanh Phi Long 1
  Địa Chỉ: Ấp Tân Lập , xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai
 2. Trang trại chăn nuôi gà Nguyễn Thanh Phi Long 2
  Địa Chỉ: Ấp Tân Lập , xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai
 3. Trang trại chăn nuôi gà Nguyễn Thanh Phi Long 3
  Địa Chỉ: Ấp Tân Lập , xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai
 4. Trang trại chăn nuôi gà Nguyễn Thanh Phi Long 4
  Địa Chỉ: Ấp Tân Lập , xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai
 5. Trang trại chăn nuôi gà Nguyễn Thanh Phi Long 5
  Địa Chỉ: Ấp Tân Lập , xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai
 6. Trang trại chăn nuôi gà Nguyễn Thanh Phi Long 6
  Địa Chỉ: Ấp Tân Lập , xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai