Cần sớm tiếp tục triển khai đề án thí điểm chuỗi an toàn thực phẩm

. Cùng chung tay vì cuộc sống and sức khoẻ mọi người
cùng Công ty TNHH Chăn Nuôi DÀI BÌNH Để có 1 địa điểm str Thực Phẩm An Toàn trên toàn quốc.
-------------- - - ------------------------------------------------
thông mọi tin truyền thông vui lòng liên hệ:
Ông Như Sinh
Tell: 0919.166.228
Wesite:  http://longbinhfood.vn 
mail: longbinhfood@gmail.com


Long Bình, 17,10,2016,